วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กำเมือง(Kham Mueang)หนังสั้น รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด้านส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โอกาส (Chance)หนังสั้น ชนะเลิศ ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนลำปางกัลยาณี

คุณค่าหนังสั้น รางวันชนะเลิศ ด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553